System ERPwincash stanowi idealne narzędzie spajające wiedzę z zakresu produkcji, zarządzania przedsiębiorstwem oraz najnowszej technologii. Pełna kontrola stanów magazynowych wraz z obsługą wielu jednostek i miar, przy jednocześnie rozbudowanej kooperacji z dostawcami i klientami gwarantują wzrost wydajności i efektywności Państwa przedsiębiorstwa.

Funkcjonalności systemu:


Podział magazynu


Dowolny podział magazynu z uwzględnieniem odpowiedniej struktury (miejsc składowania, strefy przyjęć, wysyłki oraz stref produkcyjnych). Wsparcie aplikacji mobilnej przy przesunięciach międzymagazynowych oraz intuicyjny moduł do rejestracji czasu pracy, gwarantują płynną realizację procesów.

Wiele jednostek i miar


Zarządzanie artykułami z wykorzystaniem różnych jednostek i miar, co umożliwia zamówienia surowców w jednej jednostce, a zarządzanie nimi w całkiem innej. Wiele kodów dla wielu dostawców i różnych opakowań zbiorczych.

Receptury i definicje produktów


System umożliwia zarządzanie wieloma wersjami definicji produktów gotowych z wykorzystaniem wielu zróżnicowanych jednostek surowców oraz składników alternatywnych. Kontrola stanów magazynowych na każdym etapie produkcji.

Rejestracja i kontrola wydajności pracy


Moduł rejestracji czasu pracy pracownika pozwala na pełną kontrolę wydajności pracowników, wraz z podziałem na specyfikę czynności rozliczanych godzinowo, lub na akord. Wykorzystanie wersji dotykowej gwarantuje szybką i prostą interakcję z pracownikami produkcyjnymi.

Zarządzanie kontaktami


Rozbudowany model ERPwincash CRM gwarantuje szybki dostęp do najważniejszych danych Klientów, wraz z ich historią i aktywnością w zadanym przedziale czasowym. Szybki dostęp do informacji pozwala na sprawne podejmowanie negocjacji z Klientami. Dodatkowo rozbudowane cenniki, system rabatowania oraz programy lojalnościowe pozwalają na szybkie podejmowanie decyzji handlowych.

Raporty operacyjne


Wbudowana funkcjonalność raportowania wiekowania stanów magazynowych, operacji przesunięć, bądź wydań dla wybranych Klientów. Możliwość przygotowania raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych, a następnie wyeksportowania ich do zewnętrznych plików, bądź wysyłki mailowej.

Planowanie produkcji


Dzięki wykorzystaniu parametrów definiujących optymalne stany magazynowe dla artykułów (w tym surowców, półproduktów, oraz produktów gotowych), oferujemy raporty planowania wielkości produkcji i zamówień surowców.

Funkcjonalności WMS


W zależności od zapotrzebowania oraz wielkości i struktury magazynowej, zarządzanie magazynem jest indywidualnie konfigurowane (funkcjonalności opisane w dziale WMS).

Potrzebujesz rozwiązania dedykowanego dla siebie?
My to zrobimy!

Napisz do nas

Korzyści


Wybór naszego rozwiązania to przede wszystkim:

Centralne zarządzanie

Przejrzyste zarządzanie wszystkimi procesami biznesowymi. Unifikacja oferty w całej sieci sprzedaży, szybkie centralne zarządzanie listami cen, promocjami oraz innymi danymi, synergia wielu kanałów sprzedaży (Sklepy Własne, Franczyza, Hurt / B2B, Internet).

Wspólna baza danych dla całej Organizacji

ERPwincash to źródło wiedzy dla całej kadry zarządzającej oraz wszystkich jednostek organizacji i jej pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia dostępowe. Korelacja pracy wszystkich kanałów sprzedaży korzystających z centralnej kartoteki towarowej, bazy klientów detalicznych i hurtowych, jednolitych programów lojalnościowych, a także list cenowych, w tym promocji, akcji rabatowych i kuponów zniżkowych.

Aktualne dane analityczne

Wygodny i szybki dostęp do aktualnych danych pochodzących z różnych obszarów działalności, niezależnie od jej struktury i rozproszenia. Wszystkie dane operacyjne, dostępne natychmiast w formie indywidualnie ustalonych zestawień i raportów, odpowiednich dla zdefiniowanych szczebli zarządczych i kierowniczych. Skuteczność działań i podejmowanych decyzji w odpowiedzi na bieżące zachowania rynkowe.

Pełna kontrola stanów i gospodarki magazynowej

Indywidualny podział magazynu dla każdego kanału sprzedaży, zarządzanie produktami z wykorzystaniem wielu jednostek i opakowań zbiorczych, przy jednocześnie różnych konfiguracjach dla wszystkich procesów magazynowych (m.in. produkcja, przesunięcia MM, rozbieżności w dostawach, uszkodzenia, reklamacje, zwroty), zapewniają skuteczną kontrolę stanów i gospodarki magazynowej na każdym etapie funkcjonowania.

Automatyzacja przesunięć i zatowarowania

Automatyzacja procesów zatowarowania i dotowarowania kanałów sprzedaży oparta na indywidualnie zdefiniowanych procesach i algorytmach systemowych. Wygodny moduł do budowania algorytmów i generowania podpowiedzi / dyspozycji do zleceń.

Oszczędności

Optymalizacja procesów i zasobów wykorzystywanych w działalności firmy. Lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, mniejsze zużycie surowców, szybki i łatwy dostęp do bazy Klientów, przy jednocześnie rozbudowanych promocjach i automatyzacji zatowarowania - to gwarancja znacznych oszczędności już od początku wdrożenia systemu ERPwincash.

Wsparcie wielokanałowej sprzedaży

ERPwincash pozwala na skuteczną współpracę różnych kanałów sprzedaży i dystrybucji w Państwa organizacji, poprzez dynamiczne połączenie punktów sprzedaży własnej i franczyzowej, sklepu internetowego, regionalnych przedstawicieli, a także integrację innych zewnętrznych systemów.

WZROST WYDAJNOŚCI

Szybki dostęp do kompleksowych danych operacyjnych zapewnia wzrost wydajności pracowników, przy jednocześnie minimalizacji współczynnika błędów ludzkich. Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na maksymalne poświęcenie uwagi na skuteczną obsługę Klienta i zarazem efektywniejszą sprzedaż.

STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

ERPwincash pozwala na skuteczną współpracę różnych kanałów sprzedaży i dystrybucji w Państwa organizacji, poprzez dynamiczne połączenie punktów sprzedaży własnej i franczyzowej, sklepu internetowego, regionalnych przedstawicieli, a także integrację innych zewnętrznych systemów.

PEWNE I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

Ponad 16 lat doświadczenia i współpracy z Klientami z całego świata, specjalizujących się w różnych branżach, o różnej strukturze i korelacjach pomiędzy oddziałami sieci, funkcjonujących w zróżnicowanych warunkach i miejscach na świecie. Sprawdzone i bezawaryjne rozwiązanie gwarantujące bezkolizyjny dostęp do wszystkich aktualnych informacji w sieci - to zdecydowane fundamenty do skutecznego i centralnego zarządzania organizacją.

Powrót do modułów

Nasi Klienci:


Napisz do nas